Welkom bij het kenniscentrum Opplussen

Wat is opplussen?

 

Woningen die al gebouwd zijn, verbeteren en aanpassen op een manier dat zij geschikt worden om daarin langdurig te blijven wonen, ook op hoge leeftijd.
 
Wat doet de stichting voor u?

 

De Stichting Kenniscentrum Opplussen (SKO):

  • Adviseert u over een plan van aanpak voor een opplusproject.

  • Kan een quickscan van gebouwen en complexen verzorgen ter beoordeling van de noodzaak tot opplussen.

  • Kan aan de hand van een kostencalculatie het investeringsniveau vaststellen.

 

 

 

sitemap